Elementhusakuten


Elementhusrådgivare

Jag jobbar som rådgivare och erbjuder upplysningar, tips och hjälp via utskick, telefonuppföljning och hembesök.


Elementhusrådgivare, Christer Zetterström, E-post: info@elementhusakuten.se

Elementhus monteras


Bor du utanför Gästrikland?
Inga problem. Hör av dig och fråga när jag finns i just ditt närområde.

E-post: info@elementhusakuten.se eller mobil: 070-342 30 97.


Rådgivande paket 1

  • Utskick som rör din specifika fråga. Det kan handla om mått, konkreta åtgärdsförslag eller skisser.

  • Uppföljning via telefon: Ett eller två samtal där vi diskuterar din fråga mot bakgrund av tidigare utskickat material.

Rådgivande paket 2

  • Hembesök

Bor du i min närregion kan vi oftast boka ett besök med ganska kort varsel.
Besök utanför närregionen samordnar jag och bokar in flera besök under samma dag eller vecka. Vid resor till Göteborg och Stockholm försöker jag boka in så många stopp som möjligt efter vägen.

Hör av dig och kolla vilken vecka jag finns i ditt närområde!

Pris: Besöket debiteras enligt överenskommelse


ElementhusakutenKontakt angående Elementhus

Kontakta mig för mer information:

info@elementhusakuten.se


Christer Zetterström
Övre Storviksvägen 14
812 90 Storvik
Mobil: 070-342 30 97