Elementhusakuten


 

HistorikHistorik om Elementhus

Allt började med en annons i tidningen " Sågverksägaren" 1950. Martin Fredriksson och Jöns Martin Persson, båda boende i Mockfjärd, såg annonsen av en ren tillfällighet. I annonsen kunde de läsa att ett konsortium med 17 av landets större företag sökte en ort för att etablera en småindustri. Martin och Martin blev intresserade och skickade ett brev till AB Elementhus, där de mötte positiv respons.

Mockfjärd valdes alltså ut för den tilltänkta fabriksanläggningen. Orten ansågs vara den mest lämpade bland 10 talet konkurrerande platser i landet. ( Mockfjärd är en församling som ingår i Gagnefs kommun. Kommunen ligger i "hjärtat" av Dalarna där Väster och Österdalälven rinner samman och bildar Dalälven) Närhet till råvaran, skogen, var självklart den största fördelen med just Mockfjärd. Andra fördelar var självfallet järnvägsförbindelsen och den redan etablerade snickeri- och sågverksrörelsen. Dessutom fanns det god tillgång på arbetskraft på orten.

AB Elementhus anställde först 90 kollektivanställda samt 15 tjänstemän. Företaget växte och blomstrade under hela 50-60 -talet. Man startade en egen industriskola och drog till sig all befintlig arbetskraft. I början av 70-talet hade antalet anställda ökat till närmare 1000 stycken. Vid den tiden fanns nu även en husfabrik i Västtyskland samt ett dotterbolag i England och Danmark.

1976 separerades sågverksdelen och såldes till ett norskt företag. Husfabriksdelen blev dock kvar i Sverige och bytte under 80-talet ägare vid flera tillfällen. I början av 1990-talet drabbades landet av en ekonomisk kris, med en ordentlig "byggkris" som följd. Detta blev dödsstöten för AB Elementhus från Mockfjärd, som då lades ner och skickade sina då 300 anställda ut i arbetslöshet.

Källa: Svante Sören, Mockfjärd-Historik


"Mockfjärdshusen"

År 2006 genomfördes en så kallad ortsanalys av Mockfjärd. Detta skedde på uppdrag av Gagnefs kommun och leddes av Peder Melin. En del av ortsanalysen berörde just de så kallade "Mockfjärdshusen" . I analysen står följande under rubriken träindustrin:

"En omvälvande händelse för Mockfjärd skedde när företaget Elementhus startade 1952. Industrisamhället Mockfjärd växte betydligt och genom detta förändrades samhället totalt. Många kom nyinflyttade till orten, som växte drastiskt. Flera småföretag blev underleverantörer till Elementhus.

Husindustrin fanns här från 1950-taletoch fram till början av 1990-talet, då den lades ner. Den var under 35 år Sveriges största husfabrik. När fabriken lades ner försvann ca 300 arbetstillfällen på orten. Det var ett stort slag och det ledde till stor arbetslöshet.

Men andra industrier lever vidare, t. ex sågverket Moelven, Arcos husfabrik, Snickeri GISab, Dala Flodagolvet, Mockfjärdsfönster mfl .

Mockfjärd förknippas ofta med ett så kallade "Mockfjärdshus", fast något sådant inte har existerat. Elementhus byggde visserligen sina visningsbyar med flera hus på orten. De blev efter några år befolkade av nyinflyttade. Elementhus har präglat samhällets struktur och bebyggelse."

Källa: Ortsanalys Mockfjärd 2006


Bygga med klotsar

Bygga med klotsar

Det finns idag mellan 15.000 - 18.000 Elementhus från Mockfjärd monterade runt om i landet. Många ligger i grupper men det finns även styckehus här och där.
De flesta Elementhusgrupperna finner man i storstadsområdena.

Att montera ett Elementhus var som att bygga med klotsar eller lägga pussel. Själva byggelementen levererades i de standardmått som gällde för den specifika husmodellen. Alla elementen kom inplastade i en container. Sedan startade bygget, eller monteringen.


VVS och El installation

AB Elementhus levererade, monterade och installerade även all uppvärmning och ventilationsutrustning samt skorsten.

Vatten och avlopp levererades och monterades också av montörerna från Elementhus AB. Dessutom installerades mätartavla med gruppcentral för säkringar och all annan el utrustning till huset.